Hair Removal

Eyebrow Wax

Eyebrow Wax

Facial Wax

Facial Wax

Wax Machine

Wax Machine

Bikini wax and leg wax

Bikini wax and leg wax

Eyebrow Wax              $12

Lip Wax                        $12

Chin Wax                     $12

Any Two Above           $21

Any Three Above         $31

 

Receive 10 facial waxes, get 1 free with punch card

 

Full Arm Wax               $35

Full Leg Wax                $55

Half Leg Wax               $40

Underarm Wax            $25

Back Wax                     $40

Bikini Wax                    $40

Brazilian Wax               $55